Ochrana osobních údajů

pro, 25 2023

Napsal : Jaroslav Kubišta

Zásady ochrany osobních údajů

Tato stránka s ochranou osobních údajů řeší způsoby zacházení s osobními informacemi, které poskytnete Studio S Avec při používání našich služeb. Vaše soukromí je pro nás zásadní a zavazujeme se chránit poskytnuté osobní informace. V následujícím textu jsou vyloženy naše metody sběru, využití, ochrana a sdílení osobních údajů. Jsme si vědomi důležitosti vašeho soukromí a bereme na sebe povinnost postupovat transparentně a v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a jinými příslušnými předpisy. Kdykoliv nám poskytnete své osobní údaje, můžete být jisti, že budou zpracovány poctivě, zodpovědně a výhradně pro účely, pro které byly shromážděny, a to za použití přiměřených technických a organizačních opatření, aby byla zajistěna jejich bezpečnost. Rozsáhlý odstavec bude pokračovat v detailním popisu způsobů sběru dat, principů zpracování a práv, která jako subjekty údajů máte, včetně práva na přístup k údajům, opravu, odstranění, omezení zpracování a práva vznést námitky.

Sběr a použití osobních údajů

Když se rozhodnete využít služeb Studio S Avec, můžeme požádat o poskytnutí vašich osobních údajů jako jsou jméno, kontaktní informace, informace nutné k poskytování služeb a informace nezbytné k fakturaci. Tyto údaje slouží k zajištění kvalitního poskytování služeb, komunikace s vámi a splnění právních a finančních povinností. Vaše údaje nebudou bez vašeho svolení sdíleny s třetími stranami, pokud to není vyžadováno zákonem nebo pro plnění smluvních závazků. Důraz klademe na to, aby byly informace uchovávány bezpečně a jen po nezbytně nutnou dobu. V tomto odstavci bude dále rozebírána naše politika v oblasti uchování dat, jejich aktualizace a odstranění z našich systémů.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, které máme ve svém držení, a můžete také požadovat jejich opravu, aktualizaci nebo odstranění. Máte právo vzdát se souhlasu k zpracování vašich údajů v kterékoli době a také právo na přenositelnost údajů. Zavazujeme se poskytnout podrobnosti týkající se těchto práv a instrukce, jak je lze vymáhat. Jakékoliv dotazy, žádosti nebo obavy ohledně zpracování vašich osobních údajů můžete zasílat na emailovou adresu [email protected]. V tomto odstavci se rovněž budeme podrobněji zabývat postupem při uplatnění těchto práv, včetně praktických kroků, které je možné podniknout, abyste získali kontrolu nad svými údajy.

Bezpečnost osobních údajů

Pro zajištění ochrany vašich osobních údajů vynakládáme maximální možné úsilí, a to zavedením přísných bezpečnostních postupů a technologií. Zahrnuje ochranu před neoprávněným přístupem, ztrátou, poškozením nebo zneužitím vašich informací. Naši zaměstnanci a dodavatelé jsou školeni v oblasti ochrany osobních údajů a zpracovávají vaše údaje v souladu s příslušnými právními předpisy a standardy. Opatření, která přijímáme, budou hluboce prozkoumána v tomto odstavci, a to včetně opisů příslušných technologií, interních směrnic a protokolů, které jsou v souladu s nejlepšími praktikami v oboru.

Kontaktní informace

Pro jakékoli dotazy nebo obavy související s ochranou osobních údajů, prosím, neváhejte nás kontaktovat. Jsme zde, abychom vám pomohli s jakékoli žádostí nebo dotazem, který se týká vašich informací. Kontaktní údaje vlastníka webu jsou: Jaroslav Kubišta, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika, email: [email protected]. V tomto odstavci bude rovněž uvedena procedura pro kontaktování nás v případě otázek, stížností nebo žádostí o přístup či opravu údajů.

Napsat komentář

© 2024. Všechna práva vyhrazena.